CeníkPráce:

Jedna hodina práce 250 Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

Uvedené hodinové ceny jsou pouze přibližné, každá zakázka se bude vypočítávat individuálně podle toho, o jaký druh práce se bude jednat.

Počítá se každá hodina započatá z jedné poloviny Po každých pěti odpracovaných hodinách vzniká nárok na půlhodinovou přestávku,
která je hrazená investorem. Zakázky, které budou trvat déle než jeden den, se platí na konci každého dne.

Cena zakázky se počítá z:

Odpracovaného času
Času věnovaného dopravě a nákupu materiálu
Ceny materiálu

Drobný spojovací materiál, jako jsou vruty, hřebíky, lepidla a tmely do 50 Kč, je zdarma.

Zakázky o víkendu nebo o svátcích a po 22. hodině – příplatek 50%
Rozsáhlejší práce nebo pravidelné služby budou kalkulovány individuálně.

Doprava:
Česká republika – 8 Kč / 1km